Heo dăm nướng tảng sốt namchimchao

Heo dăm nướng tảng sốt namchimchao

205,000₫

Mô tả

Giá trên menu chưa gồm VAT
 Heo dăm nướng tảng sốt namchimchao