Cánh gà tre rộp rộp

Cánh gà tre rộp rộp

145,000₫

Mô tả

Gồm: Cánh gà khúc giữa, sốt chấm
Giá trên menu chưa gồm VAT
 Cánh gà tre rộp rộp