Chân gà ngâm ngũ vị

Chân gà ngâm ngũ vị

98,000₫

Mô tả

Gồm: Chân gà, sốt chấm
Giá trên menu chưa gồm VAT
 Chân gà ngâm ngũ vị